fam-schuwendt.dk

Jens Larsen Skaarup                          Pernille Pedersdatter         

 født ca. 1801                                           født ca. 1796                   

Pernille Pedersdatter vies den 21.7.1826 i Skt. Mariæ, Helsingør til

Underofficer Jens Frederiksen Holte.

I kirkebogen står angivet: Underofficer Jens Frederiksen Holte ved Krong. Dg. 30 år

Pernille Pedersdatter 30 år.


Sammen får de.


  1. Anders Frederiksen Holte født den 21.4.1822 i Helsingør

Forældre: Pernille PedersDt. Angivet som fader

Underofficer Jens Frederiksen Holte af 4. compagni


  1. Ane Sophie Frederiksen Holte født den 23.9.1826 i Helsingør

Forældre: Underofficer Jens Frederiksen Holte og

hustrue Pernille PedersDatter


Jens Frederiksen Holte dør den 8.2.1828 i Helsingør


Pernille Pedersdatter møder så Corporal på Kronborg Jens Larsen Skaarup, der iflg. folketælling 1834 er på Cronborg Kasserne i Kronens Regiments Grenadeer, som Corporal No. 7

med hvem hun får:


  1. Johan Peder Jensen født den 19.2.1831

Forældre: Enken Petronelle Pedersdatter og underofficer

af Kr. Reg. Gr. Jens Larsen Skaarup der selv angav sig som barnefader

(uægte født i Mariæ Sogn)

Johan Peder dør den 11.5.1831 (Søn af underofficer Holtes enke)


  1. Jensine Wilhelmine Larsen født den 4.8.1832 i Helsingør

Forældre: Enken Petronelle Pedersdatter

Som barnefader angav sig: Jens Larsen

Skaarup underoff. af Kron.Reg.Grend.comp


Underofficer Jens Larsen Skaarup er født i Skaarup, Odense i oktober 1798, som Jens Larsen. Navnet Skaarup får han under sin tid som soldat, hvor han kommer til Helsingør. I Hovedrullen fra 1832 står, at han er hjemsendt.

Den 27. juni 1835 bliver Jens Larsen Skaarup viet til Karen Larsdatter i Skaarup, Dreslette, Odense.

Jens Larsen og Karen Larsdatter bliver boende i samme distrikt til deres død.

Jens Larsen Skaarup dør den 16. december 1875 som husmand og han er da 77 år gammel.Derefter møder Pernille soldat Frederik Madsen, med hvem hun får:


  1. Frederikke Petrea Madsen født den 10.7.1837 i Helsingør

Forældre: Enken Petronelle Pedersen

som fader soldat Frederik Madsen


Soldaten Frederik Madsen forsvinder også ud af billedet og i de følgende folketællinger ses Petronelle alene sammen med sine børn. Hun er oplyst som "enke" og ernærer sig ved at vaske og sy eller som vågekone i 1850.

Petronelle Pedersdatter dør den 17.3.1863 i Helsingør