fam-schuwendt.dk

Søren Peter Lauritzen                                        Christiane Peders

                                                                            Datter   

Født: 13.1.1829 i Middelfart


Født:27.5.1831 i Amnitzbøl, Ødsted

Døbt: 27.4.1829 i Middelfart


Døbt: 4.9.1831 i Ødsted

Forældre: Træskomand Lauritz Nielsen og hustru Karen Pedersdatter


Forældre: Huusmand Peder Daugaard og Anne ChristensDatter af Amnitzbøl

Faddere:Avlsmand Niels Nielsens hustru og Pigen Maren Olufsen; Skom.C.L.Oberbonder, Væver Jens Pedersen og væversvend M.C.U.Gram alle af Middelfarth


Faddere:Holdt af Gaardmand Søren Rasmussens kone fra Amnitzbøl, Ungkarl Peder Pedersen, Huusmd. Terkild Christensen begge fra Amnitzbøl

Konfirmeret: 23.4.1843 i Vejby


Konfirmeret:19.4.1846 i Egtved Kirke

Død: 3.3.1906


Død: 22.9.1895

Begravet: 10.3.1906 i Fredericia


Begravet: 28.9.1895 i Fredericia


Vielse:23.11.1855 i Trinitatis Kirke, FredericiaSøren Peter ses i FT 1845 i Erritzsøe hos Gaardmand David Hansen, hvor han som 17årig var tjenestekarl.


Christiane Pedersen findes i FT 1850 i Kolding Købstad hos Vognmand Niels Andersen, hvor hun var tjenestepige.


Christiane og Søren Peter bliver viet i Fredericia i 1855 og sammen får de følgende børn:


  1. Hans Laurits Lauritsen f. 3.12.1855 i Fredericia
  2. Ane Marie Lauritsen f. 7.11.1857 i Fredericia
  3. Carl Peter Lauritzen f. 19.10.1862 i Fredericia
  4. Harald Marius Christian Lauritsen f. 30.12.1871 i Fredericia


Der er fundet følgende på disse børn:


1. Hans Laurits Lauritsen, døbt den 24.2.1856 i Trinitatis Kirke, Fredericia

Forældre: Søren Peter Lauritzen, Daglønner (Bryggerkarl) og hustru Christiane Pedersen 24½ år i Fredericia

Faddere: Pigen Dickte Divantier hos Broderen Avlsmand Peter Divantier; Pigen Susanne Honorè paa Dampvæveriet, begge Fred., Dagl. Laurits Nielsen i Erritsøe,(barnets farfar)

Tjenestekarl Hans Chr. Lauritsen hos Michel Holt i Erritsøe

Dagl. Niels Lauritsen i Torp, Bredstrup Sogn

Konfirmeret den 24.4.1870 i Trinitatis

(Der er i marts 2013 ikke fundet yderligere på Hans Laurits)


2. Ane Marie Lauritsen (Inge's farmor)


3. Carl Peter Lauritzen, døbt den 8.2.1863 i Trinitatis Kirke, Fredericia

Forældre: Som ovenfor

Faddere: Arbejdsmand Jeppe Jørgensens hustru; Hans Buhl og Jens Peter Hansen alle Fredericia

Konfirmeret den 1.10.1876 i Trinitatis

Rejste i 1880 til København hvor han findes i FT 1885 i St. Annæ Vester Kvarter, Hindegade 5 som 22 årig og Sigarmager.

Viet den 22.4.1888 i Skt. Paul Kirke, København til

Karen Dorthea Helene Jensen født den 21.6.1862 i Skælskør.

Karen Dorthea bragte en pige ind i ægteskabet, som Carl Peter adopterede, stadfæstet ved Kgl. Brev af 3.11.1900.


  • Astrid Rosalie Lauritzen født den 2.3.1884 på Den Kgl. Fødselsstiftelse i København


Parret tager også en plejedatter til sig, det er:


  • Zeni Johanne Beate Andersen født den 1.5.1882 i Helsingør


Forældrene er Skomager Anders Andersen og hustru Julie f. Holmberg (begge er født i Sverige).


Carl Peter Lauritzen får sin egen Cigarfabrikation i Valdemarsgade 34, hvor familien også har bopæl og har i en periode begge piger ansat hos sig.

Ved FT 1911 er plejedatteren Zeni Johanne flyttet hjem til sin moder, der nu bor i Skt. Pedersstræde 11 og er enke.

Ved FT 1916 er Carl Peter og Astrid flyttet til Istedgade 103, hvor de bor til Carl Peters død.


Karen Dorthea Helene dør den 22.11.1909, 47 år gammel og begraves fra Matthæus Kirke

Carl Peter dør den 9.2.1921, 58 år gammel og begraves fra samme sted 


4. Harald Marius Christian Lauritsen, døbt den 7.4.1872 i Trinitatis Kirke, Fredericia

Forældre: som ovenfor

Faddere: Arbejdsmand Peter Sørensens hustru, Marie Larsen, Laurits Lauritsen

Konfirmeret den 18.4.1886 i Trinitatis

Viet den 17.5.1894 i Trinitatis, Fredericia til

Anna Elisabeth Mogensen født den 8.2.1872 i Fredericia


Sammen får de følgende børn:


  • Carl Peter Laurits Harald Lauritsen født den 1.11.1896 i Fredericia


Ved FT 1901 bor de i Prinsessegade 45 i Fredericia. Her er et notat (1 levende og 1 dødt barn)

På dette tidspunkt bor Søren Peter (Harald's fader) hos dem. De er måske flyttet fra Fredericia, da faderen bor for sig selv ved FT 1906

Søren Peter Lauritzen bliver den 8.4.1898 udnævnt til Dannebrogsmand og ses her i sin Postuniform. Han var telegrafbud fra ca. midt i 1870'erne og til sin død


    Christiane Lauritzen født PedersDatter

     i Amnitzbøl, Ødsted Sogn.