fam-schuwendt.dk


Hvor stammer navnet Schuwendt fra?


Det er et spørgsmål, jeg har stillet mange gange til forskellige familiemedlemmer i min svigerfamilie, dog uden at få et tilfredsstillende svar.

Efter at have tygget lidt på det, faldt min tanke på min broders store arbejde med vores familie. Ja, han har udarbejdet en flot hjemmeside med hans resultater om bl.a. familierne Godballe og Munk Nielsen (se henvisning på forsiden)

Hvad nu, hvis jeg gik i gang med slægtsforskning, var det mon en mulighed for at finde noget vedrørende navnet Schuwendt?

Jeg spurgte mig forsigtigt for og endenlig en dag i 2010 fik jeg foretaget mit første opslag på AO (Arkivalieronline.dk)

Jeg startede med min svigermor, da jeg så nogenlunde vidste, hvor hun havde boet hele sin barndom og bingo!

Fra den første succes var skridtet ikke langt og inden jeg fik set mig om, havde det grebet om sig. Skrivebordet blev fyldt med papirer og sorteringen måtte i gang.

At navnet Schuwendt står stavet på forskellige måder, er ikke en fejl, men jeg har skrevet navnet, som det stod i de forskellige kirkebøger, hvorfra oplysningerne er hentet.

Der kan også være unøjagtigheder mellem de mange forskellige fornavne på nogle af personerne, men efter min bedste overbevisning er de angivne oplysninger korrekte. Skulle dette ikke være rigtigt, modtager jeg al henvendelse herom med tak. Min mailadresse er angivet på forsiden.

Uden en uvurderlig hjælp fra en tysk slægtsforsker var jeg aldrig nået så langt tilbage, som jeg er, men her kommer historien om dele af familien Schuwendt, som jeg har fundet den:


Det første dokumenterede opslag findes i dåbsregistret for St. Johannis-Gemeinde i Rostock og lyder således:


"den 26. Maj (1751): Johann Carl Schuwent eines Soldaten

Söhnlein Christian Michael Christoph Ni-

colaus. Gevattern: Micael Stürmer ein

Grobschmidts-Gesell, Nicolaus Galbeck gleich-

falls ein Grobschmidts-Gesell, Christian

Ritter, Christoph Sponholtz, beide Schuhknech-

te, Margareta Elisabeth Schumachern, und

Anna Margareta Reduhten beide Dienstmäd-

chen"


Hvor Johann Carl Schuwent stammer fra, vides ikke. Da han står opført som soldat, kan han være tilflytter. Han er ved sønnens dåb gift med Dorothea Grünberg, men deres vielse er ikke fundet.

Familien flytter til Malchow, hvor Johann Carl Schuwent bliver "Torschreiber". Han dør i Malchow den 21. april 1786.


Christian Michael Christoph Nicolaus Schuwent bliver skrædder og han gifter sig den 9. maj 1783 i Malchow Klosterkirke med Sophia Eleonora Friederikke Leomann.

Medens de bor i Malchow får de 3 børn. Derefter flytter familien til Goldberg, hvor de bor i nogle år. Her bliver familien forøget med mindst 2 medlemmer.

Det ene barn er Johann Joachim Georg Daniel Schuwendt, født den 12. juni 1793 død den 6. marts 1861 i Plau.

Min mand og jeg var på en tur til Malchow og Plau sommeren 2014 og i Plau var vi inde for at se kirken. Lige indenfor indgangsdøren står en mindetavle (Ehrentafel 1813 - 1815) over veteraner fra felttogene fra 1808-1815, der er vendt hjem og døde i Plau am See. På denne mindetavle finder man

"Schuwendt, Johann Georg, Thorschreiber, 6. März 1861"
 Derpå flytter de til Plau, hvor Christian ved siden af sin skræddergerning også bliver "Thorschreiber", som sin fader.

Den 15. januar 1817 dør Sophie Eleonora i Plau og Christian gifter sig igen den 4. Juli 1817 med Maria Catharina Elisabeth Schultz.

Den 12. januar 1828 dør Christian og i kirkebogen for Plau, står at læse:

"der Torschreiber Christian Schuwendt, 77 Jahre, Geboren in Rostock".


David Friedrich Conrad Schuwend bliver født den 22. juni 1788 i Malchow, som den ældste af en børneflok på mindst 5 børn. Han bliver pottemager i Malchow og gifter sig på sin 27 års fødselsdag, den 22. juni 1815 med Sophia Dorothea Hanna Brandt, født 1791 i Karow. David og Sophia får mindst 4 sønner sammen (den yngste søn dør knap et år gammel) og Sophia dør den 7. januar 1825 i Malchow. Derefter gifter David sig igen med Anna Elisabeth Wilchen med hvem han får 4 sønner, hvor 2 er dødfødte og en dør umiddelbart efter fødslen. Den sidste lever til han bliver 3 år. Efter at Anna dør gifter David sig igen med Christina Dorothea Bernhardine Kausser, og de får sammen en søn og en datter.

David dør i Malchow den 18. november 1860 i en alder af 72 år.


Johann Friedrich Christopher Schuwendt bliver født den 25. januar 1818 i Malchow som den næstældste søn af David og Sophia.

Malchow var på den tid kendt for sin fabrikation af klæde/stoffer og Johann Friedrich kom ind i den branche. Han blev "Tuchmacher". Som voksen flytter han til Plau og her gifter han sig den 29. april 1851 med Christine Luise Charlotte Borchert, der er født i 1828 i Schwerin.

Johann og Christine får i årene til 1859 1 datter og 3 sønner.

I 1859 rejser Johann til Aabenraa, hvor han får arbejde hos en Mads Jacob Festersen i Ramsherred kvarteret (se folketælling fra 1860) I denne folketælling kan jeg ikke finde Christine og formoder, at hun først er rejst senere, efter at den nyfødte Otto Martin er blevet lidt ældre. Efter at Christine er kommet til Aabenraa får de først en søn og derefter en datter. Otto Martin dør i Aabenraa i en alder af ca. 5 år i 1865.


Da Johann dør i Aabenraa den 26. april 1888, 70 år gammel står følgende at læse i Kirkebogen:


"Ehemann und Tuchmacher Johann Friedrich Schuwendt Ehe-

sohn des weil. Christoph Schuwendt u der Maria geb. Brandt,

Er hinterlässt seine Ehefrau Christine geb. Borchert

u 5 Kinder dieser Ehe: 1) Luise * mit [blank] in Berlin

48 Jhr. alt, 2) August 37 Jhr. verhelicht in Valparaiso, 3) Adolf 34 Jhr.

* mit Anna Lauritzen in Fredericia, 4) Carl 25 Jhr in

Amerika, 5) Mathilde 21 Jhr * mit Kfm. Johann Heinrich

Johannsen hier

v. 27.1.1818 in Malchow, [dødsårsag] Blasen-Operation"


Med udgangspunkt i ovenstående notat har jeg fundet/fået følgende oplysninger om de fem børn:


1) Luise gift med ?? i Berlin 48 år gammel.

Luise er ikke 48 år gammel, men hun er født i 1848, hvilket er ca. 2 år før Johann og Christine blev gift.

Hendes fødenavn er Caroline Dorothee Ernestine Borchert. Efternavnet blev rettet til Schuwendt efter forældrenes giftemål i 1851. Caroline (Luise) rejser på et tidspunkt til Berlin, hvor hun træffer August Hermann Riedel, som hun gifter sig med den 22. april 1880. Sammen får de mindst 3 børn.

Caroline dør i Berlin den 11. februar 1901 kun 53 år gammel.


2) August 37 år gift i Valparaiso

August Franz Eduard Ludvig Schuwendt født den 1. februar 1852 i Plau emigrerer til Chile, hvor han bliver gift med Elisa Johanne Weberchen, der er født 1850 i Brandenburg. De får mindst 2 døtre (se foto). Den ene pige bliver døbt Juana Luisa Schuwendt den 8. marts 1889 i Coronel, Concepción, Chile. Den anden datter har jeg endnu ikke fundet navnet på.


3) Adolf 34 år gift med Anna Lauritzen i Fredericia

Adolf Heinrich Evald Theodor Johannes Schuwendt født den 11. april 1855 i Plau. Adolf rejser fra Aabenraa til Fredericia, hvor han arbejder som cigarmager på J.P. Schmidt's Cigarfabrik. Den 11. april 1879 gifter han sig med Ane Marie Lauritsen (1857-1939). Adolf og Ane Marie får 4 piger i Fredericia og flytter i september 1893 til København, hvor Adolf søger om dansk statsborgerskab, som tildeles den 23. april 1897. Et halvt år senere får de sønnen Robert ( se længere nede). I 1904 flytter familien til Dannebrogade 41, hvor Adolf får sin egen Cigarhandel, hvor én af pigerne (Christine) og Ane Marie hjælper til i forretningen og med at rulle cigarer. Den ældste datter Jenny bliver gift med cigarmager Honoré fra Fredericia i 1901 og de emigrerer til Amerika, hvor de får 6 børn. De bor bl.a. i Boston og Connecticut.Jenny dør i 1981 som enke og hun er da dameskræderinge. Den næste datter Caroline bliver gift i 1907 til slagtersvend J.P. Madsen og sammen får de 3 børn. Datter nr. 3 Helga dør af akut diaré 6 år gammel i 1891. Den sidste datter Christine gifter sig ikke, men bliver boende hjemme lige til Ane Marie dør i Dannebrogade i 1939. Adolf er da død i 1916.


4) Carl 25 år i Amerika

Carl Jacob Gottlieb Schuwendt født den 15. oktober 1863 i Aabenraa. Carl rejser allerede som 17 årig til Amerika, hvor han slår sig ned ved Vestkysten i Californien. Carl rejser flere gange frem og tilbage mellem Aabenraa og Amerika, bl.a. for at besøge sine forældre, men på en af disse ture aftjener han også sin værnepligt. Aabenraa er på det tidspunkt under tysk herredømme. Carl har lært hos købmand Wied i Aabenraa og det er også hans datter, Helene Wilhelmine Wied han ægter i Fresno den 15. september 1895. Helene rejser alene til Amerika med skibet Normannia fra Hamburg og ankommer den 29. august 1895 til New York. Herefter skal Helene med tog tværs over Amerika til Californien, hvor Carl venter på hende. Toget stopper i San Francisco og så skal hun fortsætte til Los Angeles. I San Francisco modtager hun et telegram, hvori der står, at hun skal tage et andet tog til Fresno, Californien. Da hun ikke kan læse engelsk, tænker hun, at hun vil vise det til Carl, når de mødes. Hun fortsætter altså til los Angeles. Vel ankommet blev hun heldigvis mødt af en af Carls venner, der hjælper hende med at finde toget til Fresno. Da hun endelig ankommer til Fresno, er Carl på stationen for at hente hende og han sagde, at præsten venter og at de straks skal giftes. Hun er stadigvæk i sit rejsetøj og det fine tøj, der var købt til brylluppet blev i kufferten. Carl får senere sin egen købmandshandel i Fresno, hvor de bor det meste af deres liv, mest fordi klimaet passer den godt. (Denne beretning har jeg fra Carl og Helene's barnebarn Margery, som jeg lærte at kende gennem min søgen efter Schuwendt familien. Margery er desværre død for et par år siden).


5) Mathilde 21 år gift med købmand Johann Heinrich Johansen, her.

Mathilde Elise Cäcilie Schuwendt født den 19. maj 1867 i Aabenraa.

Mathilde og Johan bliver gift den 4. september 1885 i Aabenraa og de får 9 børn, hvoraf mindst 2 rejser til Amerika. Mathilde og Johan bor først i Aabenraa, senere rejser de til Rødding og endelig til Haderslev, hvor Johan dør i 1906. Herefter flytter Mathildes mor ind hos hende og Christine bor hos Mathilde lige til sin død i 1924. Christine er da 96 år gammel og hun blev kaldt Mama Schuwendt og hun var aktiv lige til sin død. Som 90 årig syede hun brudekjole til et af sine børnebørn.


Robert Adolf Christian Schuwendt født den 28. oktober 1897 i Revaldsgade 1 A, 2/ og døbt den 17. juli i Skt. Mathæus Kirke i København. Han bliver konfirmeret den 24. september 1911 i Kristkirke. Familien bor da i Dannebrogade 41 A. Den 15. september 1911 kommer Robert i elektrikerlære hos elektriker Erik Høyrup, Frederiksberg Alle. Læretiden varer i 5 år og afsluttes således med lærebrev den 15. september 1916. I lærekontrakten står bl.a. nævnt:

Det ugentlige vederlag skal være pr. Time kr. 5 øre i det første Aar; kr. 7 øre i det andet Aar; kr. 9 øre i det tredje Aar; kr. 11 øre i det fjerde Aar og kr. 13 øre i det femte Aar, hvilken lån udbetales hver Fredag med det fulde beløb til Lærlingen eller hans Værge.

Afkortning grundet Helligdage kan ikke finde sted.

Robert bliver den 6. november 1920 Borgelig viet til Karla Theodora Mundus (født 1895 i Helsingør). Robert og Karla flytter herefter ind i sigerstedgade 4, hvor de bor til deres død i hhv. 1982 og 1988.

Robert og Karla får 6 børn, hvoraf kun 2 lever til de bliver voksne og den ene skulle blive min svigermor Inge Schuwendt (født 1921, død 2013).


Der kan læses mere om Mecklenburg under stykket med "tipoldeforældre"