fam-schuwendt.dk

J.P. Schmidt's Cigarfabrik

       

         Her på Valdemarshaab i Køge var Conrad Engelbrecht Mundus Papirmagermester

         


De følgende sider skal handle om 4 par oldeforældre, nemlig:


Farfar's forældre:

1.Fader: Johann Friedrich Christopher Schuwendt

  Moder: Christine Luise Charlotte Borchert


Farmor's forældre:

2.Fader: Søren Peter Lauritzen

   Moder: Christiane Petersen

 


Morfar's forældre:

3.Fader: Conrad Engelbrecht Mundus

  Moder: Caroline OlsDatterMormor's forældre:

4.Fader: August Wilhelm Taggatz

  Moder: Jensine Wilhelmine Larsen

Hvad  der blandt andet skete mellem 1800 og 1850:


1801: Slaget på "Reden"


1804 - 1815: Napoleonskrigene


1807: Københavns bombardement

Slaget ved Køge også kendt som "Træskoslaget"


1808: Frederik den VI bliver konge

Danmark erklærer Sverige krig


1809: Fredsaftale med Sverige


1812: Conrad Engelbrecht Mundus bliver født i  Søllerød på Nymølle


1813: Danmark går statsbankerot


1814 - 1815: Wienerkongressen - Europas spidser mødes i Wien for at forhandle fred og fastlægge de nye landegrænser i Europa efter Napoleonskrigene


1814: Tvungen skolegang for børn mellem 7 og 14 år


1815: Caroline Ols Datter bliver født i Amnitzbøl


1818: Johann Friedrich Christopher Schuwendt bliver født i Malchow


1828: Slægtsnavne bliver påbudt. Det varer dog længe inden det bliver gennemført

Christine Luise Charlotte Borchert bliver født i Schwerin


1829: Søren Peter Lauritsen bliver født i Middelfart


1830: Søsatte "det københavnske skibsbyggeri" det første dampskib, som blev døbt "Frederik VI"


1831: Christiane Pedersen bliver født


1832: Heinrich Wilhelm Taggatz får borgerskab i Helsingør

August Wilhelm Taggatz bliver født i Helingør

Jensine Wilhelmine Larsen bliver født i Helsingør


1839: Christian den VIII bliver konge


1843: Tivoli i København åbner

Hans Heinrich Baumgarten grundlagde et mekanisk værksted i Købmagergade i København. Det skulle senere blive til Burmeister & Wain Skibsværft


1844: Valdemarshåb Papirfabrik i Køge anlægges af F.L. Culmsee


1847: Den første jernbanestrækning i Danmark åbner (mellem København og Roskilde)


1848: Frederik den VII bliver konge


1848 - 1850 3 års krigen eller den 1. Sleviske krig


1849: Slaget ved Fredericia vindes

Grundloven vedtages

Religionsfrihed indføres