fam-schuwendt.dk

       

       Ved Maglekilde i Roskilde blev i 1737 bygget en fabrik, der fremstillede papir

         


De følgende sider skal handle om 8 par tipoldeforældre, nemlig:


Forældrene til:


  Johann Friedrich Christopher Schuwendt

  Christine Luise Charlotte Borchert

  (under Mecklenburg-Schwerin)


   Søren Peter Lauritzen  (Lauritz og Karen)

   Christiane Petersen (Peder og Anne)

 

   Conrad Engelbrecht Mundus (Johann og Vibeke)

   Caroline OlsDatter (Ole og Ane Cathrine)


   August Wilhelm Taggatz (Heinrich og Persine)

   Jensine Wilhelmine Larsen (Jens og Pernille)Hvad  der blandt andet skete mellem 1750 og 1800:


1756 - 1763: Den Preussiske Syvaarskrig


1761: Det blev befalet, at de danske hovedlandeveje skulle bygges

          Danmark fik en lovbefalet statslig Bygningsbrandforsikring


1766: Kong Frederik V dør

          Christian VII  udnævnes til ny konge

          Johann Gotlob Mundus bliver født

          (det vides ikke nøjagtigt hvornår eller hvor)


1769: Den første folketælling gennemføres i Danmark

          Der udbryder "Børnekopper"


1770: Struensee kommer til magten


1779: Den danske Kongesang "Kong Christian stod ved højen mast" skrives af

          Johannes Ewald


1780: Wiwicke Schwadahl eller Vibeke Svadahl bliver født i Jyderup


1787: Ole Rasmussen bliver født

           (det vides ikke nøjagtigt hvornår eller hvor)


1788: David Friedrich Conrad Schuwendt bliver født i Malchow


1789 - 1799: Den franske revolution


1789 - 1800: Stavnsbåndet ophæves i etaper


1791: Sophia Dorothea Hanna Brandt bliver født i Karow


1792: Krig mellem Frankring på den ene side og

          Østrig og Preussen på den anden side

           Anne Cathrine Jørgensdatter bliver født

           (det vides ikke nøjagtigt hvornår eller hvor)


1793: Christians VII's forordning om vejvæsenet i Danmark

          Peder Christensen Daugaard bliver født i Egtved


1796: Pernille Pedersdatter bliver født i Helsingør